Tag Archives: Watson

Trí tuệ nhân tạo và những vị chúa tể mới

Bài đăng ở Tia Sáng, số kỷ niệm 20 năm. Ngô Quang Hưng — Nguyễn Xuân Long Cảm ơn em họ biên tập! Năm 1950, Alan Turing, cha đẻ ngành khoa học máy tính, đặt ra một câu hỏi đồng nghĩa với thách thức cho nhân loại: “Làm thế nào để biết được một chiếc […]

Chủ đề Ảnh hưởng của CNTT, Trí tuệ nhân tạo |Also tagged , , , | 58 phản hồi »