Tag Archives: Trí tuệ nhân tạo

Peter Norvig on Noam Chomsky

Trong bài Trí Tuệ Nhân Tạo và Những vị Chúa Tể Mới, bác Xuân Long và tôi đã ngầm ám chỉ rằng “những vị chúa tể mới” là những mô hình thống kê, thay cho những vị chúa tể (mấy chục năm) cũ là các mô hình logic hình thức chặt chẽ. Ngoài ra, một […]

Chủ đề Trí tuệ nhân tạo |Also tagged , , , , | 8 phản hồi »

Bước kế tiếp của trí tuệ nhân tạo

Watson còn khuya mới hạ gục được chú bồ câu này

Chủ đề KHMT và sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vui - Giải Trí |Also tagged , | 3 phản hồi »

Trí tuệ nhân tạo và những vị chúa tể mới

Bài đăng ở Tia Sáng, số kỷ niệm 20 năm. Ngô Quang Hưng — Nguyễn Xuân Long Cảm ơn em họ biên tập! Năm 1950, Alan Turing, cha đẻ ngành khoa học máy tính, đặt ra một câu hỏi đồng nghĩa với thách thức cho nhân loại: “Làm thế nào để biết được một chiếc […]

Chủ đề Ảnh hưởng của CNTT, Trí tuệ nhân tạo |Also tagged , , , | 58 phản hồi »

Go Watson Go!

We’re all rooting for you, man. (Pun intended!)

Chủ đề Trí tuệ nhân tạo | Tagged | 4 phản hồi »