Tag Archives: Mù thay đổi

Mù thay đổi

Change blindness nói về sự kém nhạy cảm của chúng ta với môi trường xung quanh. Đôi khi có những thay đổi cực lớn mà ta không thấy. Đây là nguyên tắc hoạt động của các ảo thuật gia, và cũng là nguyên tắc hoạt động của các vụ lừa đảo.

Chủ đề Vượt định kiến |Also tagged | 11 phản hồi »