Tag Archives: Đố

Một bài toán thú vị

Con trai của một người bạn gửi một bài toán rất thú vị: Có 2013 con bài. Trên mỗi con bài người ta viết 1 số bất kỳ. Tất cả 2013 số này khác nhau. Người ta úp các con bài xuống. 1 bước đi cho phép người chơi chỉ ra 10 quân bài và […]

Chủ đề Combinatorics |Also tagged | 6 phản hồi »

Các câu hỏi phỏng vấn [45]

Cho hai dãy số đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Mỗi dãy dài n. Cho một tham số 1 ≤ k ≤ n, thiết kế thuật toán trả về số nhỏ thứ k trong tập 2n số.

Chủ đề Thuật Toán |Also tagged | 15 phản hồi »

Các câu hỏi phỏng vấn [44]

(Cập nhật 15/10: Hôm trước gõ thiếu một dòng, đã sửa lại.) Hàm tìm kiếm nhị phân sau đây bị vấn đề gì, sửa ra sao?

Chủ đề C++, Thuật Toán | Tagged | 14 phản hồi »

Các câu hỏi phỏng vấn [43]

113. Tính cube root modulo : cho và , tính nhanh sao cho . Thiệt ra đây không phải câu hỏi phỏng vấn (có nơi nào phỏng vấn mà hỏi những câu dạng này không nhỉ?) mà là của một anh đồng nghiệp hỏi tôi hôm nay. Tôi thấy nó thú vị và thích hợp […]

Chủ đề Dành cho du học sinh |Also tagged , | 12 phản hồi »

Các câu hỏi phỏng vấn [42]

Cho một cây nhị phân với cấu trúc đỉnh như sau: viết hàm void foo(BTNode* root) nhận vào con trỏ đến gốc cây và in ra các node trên cây theo thứ tự inorder mà chỉ được dùng O(1)-không gian. (Do đó, các loại giải pháp dùng recursion hay dùng stack là không được phép.) […]

Chủ đề Lập trình |Also tagged , | 3 phản hồi »

Lên lên xuống xuống trái phải trái phải B A

Đố biết là gì?

Chủ đề Vui - Giải Trí |Also tagged | 14 phản hồi »

Thuật toán bẻ ghi

Loài người viết các biểu thức toán học dùng ký hiệu trung tố (infix notation) đã vài nghìn năm: [4+3*(2+7)/3-2]*3. Ký hiệu trung tố có bất lợi lớn là cần nhiều dấu ngoặc để phân biệt các biểu thức khác nhau: (4+2)*3 ≠ 4+2*3. Ký hiệu tiền tố, còn gọi là ký hiệu Ba Lan […]

Chủ đề Thuật Toán |Also tagged , , , , | 3 phản hồi »

Các câu hỏi phỏng vấn [41]

Chọn 3 điểm ngẫu nhiên trên đường tròn, xác suất có tam giác vuông là bao nhiêu? Chọn 3 điểm ngẫu nhiên trên đường tròn, xác suất có tam giác nhọn là bao nhiêu?

Chủ đề Dành cho du học sinh, Vui - Giải Trí, Xác suất & thống kê |Also tagged | 9 phản hồi »

C++ : Cout cái gì?

Chương trình sau đây sẽ không in ra cái ta muốn xem. Đố: Tại sao? Và sửa lại như thế nào?

Chủ đề Lập trình, Vui - Giải Trí |Also tagged , | 4 phản hồi »

Các câu hỏi phỏng vấn [40]

Một sinh viên khoa tôi mới đi phỏng vấn tháng rồi. (Anh ta sẽ làm việc ở Groupon.) Có câu hỏi sau đây rất hay. Viết wrapper functions Malloc() và Free() dùng malloc() và free() sao cho Malloc() luôn trả về một con trỏ “memory word aligned”, nôm na là con trỏ trỏ đến địa […]

Chủ đề Dành cho du học sinh, Lập trình |Also tagged , | 11 phản hồi »

Câu hỏi xác suất

Thấy từ Twitter của @jbrownridge một câu hỏi tuyệt vời.

Chủ đề Vui - Giải Trí, Xác suất & thống kê |Also tagged , | 13 phản hồi »

Các câu hỏi phỏng vấn [39]

Viết một thủ tục (bằng C hay Python) làm tác vụ sau đây. Cho một chuỗi ký tự p[0..m-1], tính chuỗi số ms[0..m-1], trong đó ms[i] bằng chiều dài của hậu tố (suffix) chung dài nhất của hai chuỗi p[0..m-1] và p[0..i]. Tất nhiên, yêu cầu là viết mã gọn và chạy nhanh. Lưu ý, […]

Chủ đề Lập trình, Python, Vui - Giải Trí |Also tagged | 4 phản hồi »

Phần thuật toán của bài lính bắn laser

Ta tiếp tục với bài lính bắn laser. Nhờ định lý Loomis-Whitney, ta đã biết điều sau đây. Cho ba tập điểm thì không tồn tại nhiều hơn điểm sao scho , , và . Gọi các điểm này là các điểm ba màu. Với inputs là , để in ra các điểm ba màu […]

Chủ đề Combinatorics, Thuật Toán |Also tagged , | 22 phản hồi »

Các câu hỏi phỏng vấn [38]

Bạn có 2 cái lọ và 100 viên bi trong đó có 50 viên đỏ và 50 viên xanh. Giả sử mỗi lọ đủ lớn để đựng hết số bi. Hãy dàn xếp 100 bi vào 2 lọ sao cho, nếu ta lấy ngẫu nhiên một lọ và chọn ngẫu nhiên một bi trong lọ […]

Chủ đề Dành cho du học sinh, Vui - Giải Trí | Tagged | 4 phản hồi »

Lính bắn tia laser

Đôi khi nghĩ về một vấn đề thì lại nghĩ ra một bài toán (đố) thú vị chẳng liên quan gì đến vấn đề đầu tiên. Có anh lính đứng trên các tọa độ nguyên dương của trục . Mỗi anh bắn một tia xanh song song với trục lên hướng . Lại có anh […]

Chủ đề Combinatorics, Dành cho du học sinh | Tagged | 14 phản hồi »