Tag Archives: Bayesian

Bayes chọi tần suất (3): vai trò của mô hình

3. Vai trò của mô hình xác suất Chúng ta đã định nghĩa thể nào là một suy diễn thống kê (statistical inference). Ta đã nói về vai trò của thuật toán trong việc tìm kiếm ra một thống kê thích hợp cho một vấn đề suy diễn cụ thể. Chắc hẳn bạn đã bắt […]

Chủ đề Toán Ứng Dụng, Trí tuệ nhân tạo, Xác suất & thống kê |Also tagged , | 4 phản hồi »

Bayesian or Frequentist, which are you?

Giới thiệu với bạn đọc blog KHMT video bài giảng của GS Michael Jordan ở ML summer school (ở Cambridge tháng 9 năm ngoái) về đề tài thú vị này: http://videolectures.net/mlss09uk_jordan_bfway/ Có cả một số bình luận về machine learning trong không gian chung của các nghiên cứu về thống kê. Còn đây là concluding […]

Chủ đề Toán Ứng Dụng, Trí tuệ nhân tạo, Xác suất & thống kê |Also tagged , , , | 6 phản hồi »