Category Archives: Trí tuệ nhân tạo

Machine Learning, Data Mining, …

Bayes chọi tần suất (4): ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên

Các bài trước: Bayes chọi tần suất (3): vai trò của mô hình Bayes chọi tần suất (2): suy diễn và thuật toán Bayes chọi tần suất (1): một chút lịch sử 4. Hiệp 1: Ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên Chúng ta đã dọn xong sàn đấu để cho Bayes và tần suất có […]

Cũng thuộc về chủ đề Toán Ứng Dụng, Xác suất & thống kê | 7 phản hồi »

Bayes chọi tần suất (3): vai trò của mô hình

3. Vai trò của mô hình xác suất Chúng ta đã định nghĩa thể nào là một suy diễn thống kê (statistical inference). Ta đã nói về vai trò của thuật toán trong việc tìm kiếm ra một thống kê thích hợp cho một vấn đề suy diễn cụ thể. Chắc hẳn bạn đã bắt […]

Cũng thuộc về chủ đề Toán Ứng Dụng, Xác suất & thống kê | Tagged , , | 4 phản hồi »

Bayes và tần suất trong suy diễn thống kê (2): suy diễn và thuật toán

2. Suy diễn và thuật toán Ta vẫn chưa thể đi thẳng vào câu chuyện Bayes chọi tần suất. Trước hết, cần định nghĩa thế nào là suy diễn thống kê (hay học thống kê)? Một định nghĩa giản dị: Suy diễn thống kê là quá trình chắt lọc ra các quy luật từ dữ […]

Cũng thuộc về chủ đề Toán Ứng Dụng, Xác suất & thống kê | Tagged , , | 7 phản hồi »

I’m impressed!

Rất ấn tượng!

Chủ đề Trí tuệ nhân tạo | Tagged , | 4 phản hồi »

Peter Norvig on Noam Chomsky

Trong bài Trí Tuệ Nhân Tạo và Những vị Chúa Tể Mới, bác Xuân Long và tôi đã ngầm ám chỉ rằng “những vị chúa tể mới” là những mô hình thống kê, thay cho những vị chúa tể (mấy chục năm) cũ là các mô hình logic hình thức chặt chẽ. Ngoài ra, một […]

Chủ đề Trí tuệ nhân tạo | Tagged , , , , , | 8 phản hồi »

Bước kế tiếp của trí tuệ nhân tạo

Watson còn khuya mới hạ gục được chú bồ câu này

Cũng thuộc về chủ đề KHMT và sinh học, Vui - Giải Trí | Tagged , , | 3 phản hồi »

Trí tuệ nhân tạo và những vị chúa tể mới

Bài đăng ở Tia Sáng, số kỷ niệm 20 năm. Ngô Quang Hưng — Nguyễn Xuân Long Cảm ơn em họ biên tập! Năm 1950, Alan Turing, cha đẻ ngành khoa học máy tính, đặt ra một câu hỏi đồng nghĩa với thách thức cho nhân loại: “Làm thế nào để biết được một chiếc […]

Cũng thuộc về chủ đề Ảnh hưởng của CNTT | Tagged , , , , | 58 phản hồi »

HM6 — Độ phức tạp Rademacher

HM5: Mô hình giả thuyết không nhất quán và định lý hội tụ đều Vapnik-Chervonenkis HM7: AdaBoost Trong bài HM 5, ta đã giới thiệu mô hình giả thuyết không nhất quán và chứng minh định lý hội tụ đều của Vapnik và Chervonenkis. Đây là một trong những định lý cơ bản nhất của […]

Cũng thuộc về chủ đề Xác suất & thống kê | Tagged , , , , , , | Phản hồi »

Go Watson Go!

We’re all rooting for you, man. (Pun intended!)

Chủ đề Trí tuệ nhân tạo | Tagged | 4 phản hồi »

Lexicon — xác suất thống kê và học máy

Last Updated: 18/11/2010 Trang này lấy cảm hứng từ trang lexicon của chùa THT bắt đầu từ gợi ý của địa chủ blog này. Chủ đề trung tâm là suy diễn thống kê. Với nhãn quan này tôi bắt đầu từ lý thuyết xác suất, sau đó chuyển sang lexicon bên thống kê học và […]

Cũng thuộc về chủ đề Toán Ứng Dụng, Xác suất & thống kê | Tagged , , , | 63 phản hồi »

Phép “chuyển giản” trong học máy

Khái niệm “chuyển giản” (reduction) là khái niệm trung tâm của lý thuyết tính toán và thuật toán. Alina Beygelzimer, John Langford, và Bianca Zadrozny có một tutorial hay ở ICML 2009 về “chuyển giản” trong học máy. Ví dụ, ta có thể “chuyển giản” bài toán phân loại (classification) tổng quát về bài toán […]

Cũng thuộc về chủ đề Xác suất & thống kê | Tagged , , | 5 phản hồi »

HM5 — Định lý Vapnik-Chervonenkis cho mô hình giả thuyết không nhất quán

HM4: Độ phức tạp mẫu và VC dimension. HM6: Độ phức tạp Rademacher Hai mô hình (nhất quán và PAC) chúng ta thấy cho đến nay đều không thực tế lắm. Trên thực tế dữ liệu thường có nhiễu, việc tìm một giả thuyết nhất quán với nhiều mẫu trở nên khó khăn. Đôi khi […]

Cũng thuộc về chủ đề Lý thuyết tính toán, Xác suất & thống kê | Tagged , , | 12 phản hồi »

Robotics — State of the art

Cũng thuộc về chủ đề Tin tức đó đây | Tagged , | 3 phản hồi »

Bayesian or Frequentist, which are you?

Giới thiệu với bạn đọc blog KHMT video bài giảng của GS Michael Jordan ở ML summer school (ở Cambridge tháng 9 năm ngoái) về đề tài thú vị này: http://videolectures.net/mlss09uk_jordan_bfway/ Có cả một số bình luận về machine learning trong không gian chung của các nghiên cứu về thống kê. Còn đây là concluding […]

Cũng thuộc về chủ đề Toán Ứng Dụng, Xác suất & thống kê | Tagged , , , , | 6 phản hồi »

Một survey hay về causal inference

Anh Long đã nhắc đến Judea Pearl trong một bài viết cũ. Gần đây Judea Pearl có một bài survey rất hay về causal inference. Tôi chưa “ngâm cứu” hết, nhưng cứ giới thiệu nó ở đây, xem như giữ chỗ khi nào ngâm cứu xong thì bàn kỹ hơn.

Cũng thuộc về chủ đề Xác suất & thống kê | Phản hồi »