Category Archives: Toán tối ưu

Sách vở, lý thuyết, kỹ thuật về tối ưu

Blessings and curses of dimensionality

Tôi muốn giới thiệu một bài báo thú vị của David Donoho với tựa đề: The blessings and curses of dimensionality. Donoho là một siêu sao trong ngành thống kê của thập niên 90, ông cũng là một cây viết thú vị. Các bài viết của Donoho dù technical hay không, thường tạo ra nhiều […]

Cũng thuộc về chủ đề Giới thiệu sách, Lý thuyết tính toán, Lý thuyết thông tin, Thuật Toán, Trí tuệ nhân tạo, Xác suất & thống kê | 2 phản hồi »

Các bài báo kinh điển KHMT (9): Birman and Solomjak’s 1967 paper

Làm thế nào để biểu diễn xấp xỉ một hàm số bằng các đại lượng giải tích đơn giản hơn? Đây là một câu hỏi cơ bản của lý thuyết xấp xỉ (approximation theory) . Tầm quan trọng và ứng dụng của nó rất lớn với KHMT: Hàm số ở đây có thể hiểu là […]

Cũng thuộc về chủ đề Lý thuyết tính toán, Lý thuyết thông tin, Thuật Toán, Trí tuệ nhân tạo, Xác suất & thống kê | 2 phản hồi »

“great algorithms” trong KHMT

Prof. Richard Karp chuẩn bị dạy một lớp bậc cao học về những thuật toán quan trọng và nổi tiếng trong KHMT. Lời giới thiệu của syllabus: From time to time a new algorithm comes along that causes a sensation in theoretical computer science or in an area of application because of its resolution of […]

Cũng thuộc về chủ đề Lý thuyết tính toán, Lý thuyết thông tin, Thuật Toán, Trí tuệ nhân tạo, Xác suất & thống kê | 2 phản hồi »

Một bài puzzle nữa về sequential decision

Bài này cũng tương tự như (có lẽ dễ hơn một chút) bài toán thổi bóng . Khác ở đây là các quả bóng đã được thổi sẵn :-), nhưng dẫu sao cũng thuộc một dạng optimal sequential decision making problem: Giả sử có n quả bóng đã được thổi, có thể tích để trong […]

Cũng thuộc về chủ đề Lý thuyết thông tin, Thuật Toán, Trí tuệ nhân tạo, Xác suất & thống kê | 1 phản hồi »

Các bài báo kinh điển của KHMT (2): Wald’s sequential analysis theory

Nối tiếp bài viết về bài báo nổi tiếng của Shannon, tôi muốn nói về một bài báo kinh điển trong thống kê cùng giai đoạn những năm 40, có vai trò đặc biệt đến KHMT, kinh tế, và operations research, và đẻ ra cả một lĩnh vực mới trong thống kê gọi là sequential […]

Cũng thuộc về chủ đề Xác suất & thống kê | 3 phản hồi »