Category Archives: Quả đất của ta

Đẹp ná thở (2)

Cảm ơn bạn Hoàng đã giới thiệu (xem thêm bên Nhiệt Huyết). Xem cái này, và bớt xả rác, dùng ít giấy và túi nylon lại, tắt đèn và máy tính đi, một hôm thôi cũng được, nhé!

Chủ đề Quả đất của ta | Phản hồi »