Category Archives: Mạng máy tính

Mạng máy tính: lý thuyết và thực hành.

Hercules chặt được hết đầu Hydra chăng?

Nhiệm vụ thứ hai của Hercules là giết Hydra. Nhưng quái vật 9 đầu này mọc 2 đầu mới mỗi khi bị chặt một đầu. Wikileaks là quái vật nghìn đầu. Không có một tổ chức nào, kể cả Hercules hiện đại như chính phủ Mỹ, có thể chặt hết đầu chú Hydra này; trừ […]

Chủ đề Mạng máy tính | Tagged | 10 phản hồi »

Tác động lớn của một byte

TCP là một trong những giao thức phổ dụng nhất của mạng máy tính. Mỗi lần ta click vào một trang web mới là có (ít nhất) một kết nối TCP được thiết lập từ trình duyệt đến máy chủ. Vì thế, hiệu suất hoạt động của TCP ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ […]

Chủ đề Mạng máy tính | Tagged , , | 7 phản hồi »

20 vạn dặm dưới đáy biển

Chủ đề Mạng máy tính | Tagged , , | Phản hồi »

Makefile tổng quát

Hôm qua lọ mọ viết một Makefile cho sinh viên cho các bài tập lập trình học kỳ tới. Makefile này khá tổng quát cho các chương trình cỡ chục nghìn dòng lệnh đổ lại. Nó giả sử là mỗi .c đều có .h tương ứng. Dễ dàng sửa lại một chút để nó dịch […]

Cũng thuộc về chủ đề Lập trình | Tagged | 3 phản hồi »

Bài tập lập trình lớp mạng máy tính

Thường là mỗi lần dạy lớp mạng máy tính tôi lại thiết kế một “bài tập lập trình mạng” khác nhau. Học kỳ này, bài tập là một phiên bản của BitTorrent protocol. Các sinh viên có 2 tháng để viết chương trình này. (Mấy lần trước thì là Gnutella và Kademlia, đều là các […]

Chủ đề Mạng máy tính | 7 phản hồi »

Một bài tập lớp mạng máy tính

Học kỳ này tôi dạy lớp mạng máy tính. Tôi thiết kế một bài tập mà cá nhân tôi rất thích vì nó chứa các thành tố của cả mạng lẫn thuật toán (quy hoạch động). Ý tưởng của bài tập này đến từ một bài báo mà anh Hà Trần Đức và tôi viết […]

Cũng thuộc về chủ đề Thuật Toán | Phản hồi »

Giao trứng cho ác

Cập nhật 18 tháng 5: Cuối cùng thì có vẻ như các tin tức về chủ quyền trên server đã được/bị hủy bỏ. Ví dụ như http://211.88.5.96/cvweb/vcc/info/Article.jsp?a_no=180804&col_no=550 không còn chứa các tuyên bố chủ quyền này nọ nữa. Chắc là domain name www.vietnamchina.gov.vn sẽ được hồi phục nay mai. Còn thiếu mỗi việc … quy […]

Cũng thuộc về chủ đề Ảnh hưởng của CNTT, Tin tức đó đây | 1 phản hồi »

Phiên tòa P2P của thập kỷ

17 tháng 4 này sẽ tuyên án. Trích từ một editorial của Wired: When Swedish authorities raided The Pirate Bay and its servers in 2006 — paving the way for ongoing criminal trial that ended Tuesday — the pirates were unbowed, quickly resurrecting the site and setting their reverse-DNS to read: “hey.mpaa.and.apb.bite.my.shiny.metal.ass.thepiratebay.org.” “Even though no […]

Cũng thuộc về chủ đề Nhân vật và sự kiện | Phản hồi »

Lý thuyết tính toán trên mạng

Bản nháp báo cáo của một workshop do NSF tài trợ.

Cũng thuộc về chủ đề Lý thuyết tính toán | 10 phản hồi »

Vài bài tổng quan về cấu trúc các mạng phức tạp

M. E. J. Newman, The structure and function of complex networks, SIAM Review, vol. 45, no. 2, pp. 167–256, 2003. [pdf] J. Kleinberg. Navigation in a Small World. Nature 406(2000), 845. [pdf] J. Kleinberg. Complex Networks and Decentralized Search Algorithms. Proceedings of the International Congress of Mathematicians (ICM), 2006. [pdf]

Cũng thuộc về chủ đề Thuật Toán | Phản hồi »

Vài talks về lý thuyết mã mạng

Talk của Nick Harvey (MIT), talk của Baochun Li (Toronto), talk của Yunnan Wu (Princeton). Trong đó talk của Baochun Li hay nhất. Tôi sẽ viết tiếp chuỗi bài về lý thuyết mã mạng trong vài tuần tới.

Cũng thuộc về chủ đề Lý thuyết tính toán, Lý thuyết thông tin, Thuật Toán | 4 phản hồi »

Mười bài báo về Network Models

Matthias Grossglauser ghi lại một danh sách 10 bài báo về network models tốt nhất (theo Matthias) đến nay.

Chủ đề Mạng máy tính | Phản hồi »

Xì pam

NY Times vừa có bài cho biết tổng số spam emails 6 tháng vừa qua đã tăng gấp đôi. Hiện nay hơn 90% emails là thư rác. Điều này hoàn toàn chính xác trong hộp thư của tôi. Bài báo liệt kê nhiều “phương thức mới” mà bọn spammers dùng để gửi spam mails. Thật […]

Chủ đề Mạng máy tính | 8 phản hồi »

Dùng Internet làm bộ nhớ?

Bandwidth-delay product là tích của bandwidth với delay trên một đường kết nối mạng. (Đôi khi người ta dùng round-trip-delay, nhưng cái đó không quan trọng cho thảo luận này.) Ví dụ: một đường DSL bình thường có delay khoảng 200ms, với bandwidth 1 Mbps sẽ có BDP = 25KB. (Ta có thể chạy traceroute […]

Chủ đề Mạng máy tính | 6 phản hồi »

Lý thuyết mã mạng [3]

Nói thêm một chút về định lý của Ahlswede-Cai-Li-Yeung giới thiệu trong bài trước. Ta xét trường hợp tổng quát hơn một chút: mỗi cạnh trong mạng có khả năng truyền packets một giây. (Trong bài trước ta giả sử bằng 1, thật ra chẳng khác nhau gì vì có thể thay một cạnh với […]

Cũng thuộc về chủ đề Lý thuyết thông tin | 9 phản hồi »