Category Archives: Lý thuyết mã hóa

Shannon, Hamming, …

Giải thưởng Turing 2012

Giải thưởng Turing (được ví như giải Nobel của ngành Khoa học máy tính) lần này sẽ được trao cho Shafi Goldwasser và Silvio Micali. Các bạn có thể xem thông báo chính thức “Goldwasser, Micali Receive ACM Turing Award for Advances in Cryptography” tại đây. Hai đóng góp nổi bật của Goldwasser và Micali là […]

Cũng thuộc về chủ đề Bảo mật và mật mã học, Lý thuyết tính toán | Tagged , , | 1 phản hồi »

Vẻ đẹp bất định trong mật mã hiện đại

Đôi mắt băn khoăn của em buồn Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng anh Như trăng kia muốn vào sâu biển cả. Anh đã để cuộc đời trần trụi dưới mắt em Anh không giấu em một điều gì Ấy chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh Câu […]

Cũng thuộc về chủ đề Bảo mật và mật mã học | Tagged , , | 11 phản hồi »

BEAST: Một phương pháp tấn công HTTPS mới (2)

2. CBC – Tấn công Rogaway-Dai 2.1 CBC Trong định nghĩa của mỗi mã khối (block cipher) đều có một thuật toán mã hóa nhận vào một khối bản rõ (plaintext block) có chiều dài bit (gọi là chiều dài khối – block size) và một khóa có chiều dài bit, rồi “nhào trộn” bản […]

Cũng thuộc về chủ đề Bảo mật và mật mã học | 11 phản hồi »

BEAST: Một phương pháp tấn công HTTPS mới (1)

1. Giới thiệu Bây giờ nhắc đến Netscape chắc ít người còn nhớ, nhưng trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng World Wide Web hồi giữa những năm 1990, Netscape có vị thế như Google hay Facebook bây giờ. Rồi cuộc chiến trình duyệt lần thứ nhất nổ ra và Netscape là kẻ bại […]

Cũng thuộc về chủ đề Bảo mật và mật mã học | 7 phản hồi »

GT 6: Thử nhóm bất ứng biến giải mã nhanh

6. Thử nhóm bất ứng biến giải mã nhanh 6.1. Ý tưởng của Kautz-Singleton Hồi 1964, Kautz và Singleton đề xuất cách xây dựng ma trận -phân-cách dựa trên hai ý tưởng chính. Thứ nhất là nếu các cột của ma trận có “cân nặng” (số số trên cột) đủ lớn và nếu hai cột […]

Cũng thuộc về chủ đề Combinatorics, Thuật Toán | Tagged , , , | 3 phản hồi »

GT 5: Sơ lược lý thuyết mã hóa

5. Sơ lược lý thuyết mã hóa Claude Shannon là cha đẻ của lý thuyết thông tin và lý thuyết mã hóa. Sẽ không có truyền thông hiện đại nếu không có Shannon. Nhà toán học lỗi lạc Kolmogorov từng nói về Shannon như sau: “Trong thời buổi mà kiến thức nhân loại càng lúc […]

Cũng thuộc về chủ đề Combinatorics, Thuật Toán | Tagged , , , | 3 phản hồi »