Category Archives: Lịch Sử

Mickey Mouse ở Việt Nam

Chủ đề Lịch Sử | Tagged , | 4 phản hồi »

Phùng Gia Lộc: “Cái đêm hôm ấy … đêm gì?”

Nhắc đến 1989, chợt nhớ lúc đó đọc Phùng Gia Lộc. Tối bà già tắt đèn, chui vào toilet đọc trong ánh neon nhờ nhờ. Ký sự của anh in trong một tập sách bao gồm một số truyện ngắn khác về cải cách ruộng đất. Bác Nguyên Ngọc kể: Chính trong những ngày đó […]

Chủ đề Lịch Sử | Tagged , | Phản hồi »