Category Archives: KHMT và luật pháp

Tìm thuật toán tối ưu cho con kiến mà kiện củ khoai

Tản mạn về sở hữu trí tuệ … lậu [3]

2. Có lý do nào chính đáng bào chữa cho việc dùng IP lậu? Để trả lời thỏa đáng câu hỏi này thì ta cần xác định xem “chính đáng” về mặt nào? Có hai phương diện chính: đạo đức và pháp luật. (Có những thứ không phạm pháp nhưng vô đạo đức và ngược […]

Chủ đề KHMT và luật pháp | 10 phản hồi »

Tản mạn về sở hữu trí tuệ … lậu [2]

1. Tại sao chúng ta dùng các sản phẩm sở hữu trí tuệ lậu nhiều thế? Ở đây, tôi dùng “chúng ta” vì hai lý do: (1) “chúng ta” đại diện cho một số lượng lớn … chúng ta, và (2) “chúng ta” đại diện cho một vấn đề công cộng. Với mỗi loại sản […]

Chủ đề KHMT và luật pháp | Phản hồi »

Tản mạn về sở hữu trí tuệ … lậu [1]

Steve Ballmer đang đi thăm Việt Nam, đàm phán với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề tài mua bản quyền phần mềm (PM) của Microsoft trong các cơ quan nhà nước. Có vẻ như một thỏa thuận nho nhỏ nào đó đã được ký kết, mặc dù chi tiết không được tiết lộ. Việt […]

Chủ đề KHMT và luật pháp | 15 phản hồi »

Google: Nhà lập pháp & hành pháp

Trích một tin tuần trước của pocket-lint: Google has flexed its muscles and dropped BMW Germany from its search engine following the German car manufacturer’s attempts to artificially boost its popularity ranking. … Moreover, bmw.com.de’s PageRank, the algorithms that assign every page on the web a sort of popularity ranking, has been reset to zero. […]

Cũng thuộc về chủ đề Chính trị trong ngành | Phản hồi »

Quan điểm của tòa án tối cao Mỹ về vụ MGM chọi Grokster

Như đã viết trong bài các thách thức mặt luật pháp của công nghệ P2P, MGM (đại diện cho bên giữ bản quyền của nhiều sản phẩm trí tuệ như các ca/nhạc sĩ, các movie/music studios) kiện Grokster và Streamcast (viết Morpheus). Hôm 27 tháng 6, tòa án tối cao Mỹ đã trình bày quan […]

Cũng thuộc về chủ đề Mạng máy tính | Phản hồi »

Các thách thức về pháp luật của công nghệ P2P

Các công nghệ/ý tưởng nào có ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống đều tạo các thách thức mới về nhiều mặt: kỹ thuật, xã hội, pháp luật, vân vân. Công nghệ peer-to-peer (P2P technology) không là ngoại lệ. Kazaa, Chord, Gnutella (hiện thực bởi Bearshare, Limewire, Morpheus), BitTorrent (hiện thực bởi Morpheus), Tapestry, v.v. […]

Cũng thuộc về chủ đề Mạng máy tính | Phản hồi »