Category Archives: Bơi

Tứ chi phát triển, đầu óc minh mẫn …

Hoàn hảo

Chủ đề Bơi | Tagged , | Phản hồi »

Poll bơi

Chủ đề Bơi | Tagged | 8 phản hồi »

Bài tập bơi

Một học trò của tôi từng bơi đội tuyển trường đại học. Năm ngoái anh ta giới thiệu bài tập sau đây mà hiện nay tôi đang dùng một biến thể của nó. Ghi lại đây cho các bạn thích bơi. Lưu ý rằng các con số đều có đơn vị yard (khoảng 0.91 mét). […]

Chủ đề Bơi | Tagged , | Phản hồi »

Vi vu

Chủ đề Bơi | Tagged | 1 phản hồi »

Total Immersion breathing drills

Chủ đề Bơi | Tagged | 1 phản hồi »

Combat side stroke

Chú huấn luyện viên này bơi Combat Side Stroke (CSS) đẹp tuyệt! Kiểu bơi này tiếng Việt gọi là gì nhỉ? CSS là một biến thể của kiểu bơi một bên được phát triển bởi và huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm SEAL của thủy quân Mỹ. CSS kết hợp các thành tố của […]

Chủ đề Bơi | Tagged | 1 phản hồi »

Chín sải

Shinji Takeuchi minh họa kỹ thuật “total immersion” với 9 sải/25 mét. Tuyệt vời thật. Tôi mà được 15 sải là sướng rơn rồi. Anh Shinji này đã hơn 40 tuổi, chỉ có 1 mét 72 chứ không phải người vượn như bọn Phelps. Vẫn còn hy vọng.

Chủ đề Bơi | Tagged | 17 phản hồi »