Category Archives: Ảo giác

Ảo giác Aristotle

Chúng ta đã thấy nhiều ảo giác liên quan đến thị giác và thính giác. Hôm nay nói về xúc giác. Hơn hai nghìn năm trước, Aristotle đã khám phá ra một cái ảo (xúc) giác như sau. Bạn bắt chéo hai ngón tay trỏ và giữa, xong rồi đồng thời sờ (hoặc cà nhè […]

Cũng thuộc về chủ đề Vượt định kiến | Tagged , | 12 phản hồi »

Cặp tháp nghiêng Pisa

(Spoiler: xem giải thích và nguồn gốc ở đây.)

Cũng thuộc về chủ đề Vượt định kiến | Tagged , | 6 phản hồi »

Ảo giác bàn tay cao su

Năm 1998, Botvinick và Cohen của trường CMU khám phá ra một ảo giác tuyệt vời, có ảnh hưởng lớn đến tri thức của chúng ta về cách não bộ cảm nhận và biên dịch tín hiệu từ thị giác và xúc giác. Bài báo của họ, tạp chí Nature, vol 391, p 756, giới […]

Cũng thuộc về chủ đề Vượt định kiến | Tagged , | Phản hồi »