Google: Nhà lập pháp & hành pháp

Trích một tin tuần trước của pocket-lint:

Google has flexed its muscles and dropped BMW Germany from its search engine following the German car manufacturer’s attempts to artificially boost its popularity ranking.

Moreover, bmw.com.de’s PageRank, the algorithms that assign every page on the web a sort of popularity ranking, has been reset to zero.

Hay thật. Google dùng thuật toán PageRank cùng với một số heuristics khác để xếp hạng các trang web. “Khách hàng” (trong trường hợp này là bmw.de) tìm ra cách “lừa” thuật toán này để được rank cao hơn (kể cả khi keyword không liên quan gì đến BMW). Google “trừng trị” khách hàng thay vì thiết kế thuật toán hoàn hảo hơn.

Vấn đề có hai mặt: (1) bmw.de không phải là khách hàng của Google, Google thực ra chẳng có bất kỳ một nghĩa vụ nào đối với cả người dùng chúng ta lẫn bọn “khách hàng” kiểu bmw.de (2) các search engines hiện nay vẫn còn chủ yếu là text-based (thay vì context-based, semantics-based).

Trong thời buổi mà thông tin là tiền, là vận mệnh, là rất nhiều thứ quan trọng, thật khó chịu khi có một tổ chức giữ cửa ngõ thông tin toàn cầu mà lại (hầu như) hoàn toàn không có bất kỳ nghĩa vụ nào. Ví dụ, đoạn sau đây trích ra từ Google Terms and Service:

Google disclaims any and all responsibility or liability for the accuracy, content, completeness, legality, reliability, or operability or availability of information or material displayed in the GOOGLE SERVICES results. Google disclaims any responsibility for the deletion, failure to store, misdelivery, or untimely delivery of any information or material. Google disclaims any responsibility for any harm resulting from downloading or accessing any information or material on the Internet through the GOOGLE SERVICES.

Giải pháp: cần một vài search engines nữa tốt tương đương Google. Cạnh tranh là bạn đồng hành tốt nhất của người dùng.

Chủ đề : Chính trị trong ngành, KHMT và luật phápBookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*