Quan điểm của tòa án tối cao Mỹ về vụ MGM chọi Grokster

Như đã viết trong bài các thách thức mặt luật pháp của công nghệ P2P, MGM (đại diện cho bên giữ bản quyền của nhiều sản phẩm trí tuệ như các ca/nhạc sĩ, các movie/music studios) kiện Grokster và Streamcast (viết Morpheus).

Hôm 27 tháng 6, tòa án tối cao Mỹ đã trình bày quan điểm của mình: Grokster và Streamcast phải chịu trách nhiệm vì users của họ dùng phần mềm họ phát tán để vi phạm bản quyển. Phán quyết này làm bùng nổ các bình luận trên các blogs.

Tôi vừa đọc qua bản quan điểm của tòa án tối cao. Rất chính xác về mặt kỹ thuật! Lý do chính cho phán quyết này là vì tòa cảm thấy cả Grokster lẫn Streamcast đều biết và thậm chí khuyến khích, giúp đỡ users của họ chép các sản phẩm lậu.

Quan điểm này của tòa án tối cao không trả lời dứt khoát câu hỏi chính: “người viết phần mềm P2P (và các sản phẩm có khả năng bị lạm dụng cho việc xâm phạm bản quyền) có phải chịu trách nhiệm liên đới nếu users của họ vi phạm bản quyền hay không?”

Tòa án cũng xét đến mâu thuẫn mấu chốt: tự do sáng tạo nghệ thuật (nhạc, phim) và tự do sáng tạo công nghệ!

Phán quyết này hứa hẹn nhiều tranh cãi và hậu (hay hệ) quả xã hội sâu sắc. Các nhà sản xuất và phân phối phim/nhạc chắc chắn sẽ đi các bước logic kế tiếp: kiện thêm một mớ công ty/nhóm viết P2P applications nữa.

Chủ đề : KHMT và luật pháp, Mạng máy tínhBookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*