Tầm quan trong của toán học

Giáo sư Tim Gowers (giải thưởng Fields năm 1998) của đại học Cambridge có một bài nói rất hay về tầm quan trọng của toán học. Rất nhiều ý trong bài này áp dụng cả cho các khoa học khác, bao gồm khoa học máy tính.
Có vài quyển sách liên quan đến đề tài của bài nói này: “Toán học là gì?“, “Toán học: một giới thiệu cực ngắn“, và “Sự hiệu quả đến mức vô lý của Toán học trong các khoa học tự nhiên“.
Giáo sư Gowers viết khá nhiều các bài giới thiệu về nhiều đề tài khác nhau trong Toán.

Chủ đề : Dành cho du học sinh, Nghiên cứu nghiên kiếcBookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*